Subsidiaries

 • Daikin Applied (Malaysia) Sdn Bhd

  READ MORE
 • Daikin Research & Development Sdn Bhd

  READ MORE
 • PT. Daikin Manufacturing Indonesia

  READ MORE
 • Daikin Steel Malaysia Sdn Bhd

  READ MORE
 • Daikin Electronic Devices Malaysia Sdn Bhd

  READ MORE
 • Daikin Refrigeration Malaysia Sdn Bhd

  READ MORE
 • Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd

  READ MORE
 • Daikin Malaysia Sales & Service Sdn Bhd

  READ MORE
 • Daikin Malaysia Sdn Bhd

  READ MORE